محصولات

جک 51-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک 101-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک 57-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک 59-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک RC-51

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک RC-55

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک RC-108

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک RC-102

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک RC-53

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک 51-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا سیلندرهای هیدرولیکی با کاربردی عمومی می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد بیرینگ فسفر- برنز تنش ناشی بارگذاری غیر مرکزی را جذب کرده و از ساییدگی شفت در سیکل های بالا جلوگیری می کند جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند سایش، بیش از حد گسترش یا انفجار پلو نرو مسدود کردن و یا قارچ بالا پایان.در نتیجه، جک انرپک هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت جک هیدرولیک، عملیات بدون دردسر می باشد.

جک 101-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا سیلندرهای هیدرولیکی با کاربردی عمومی می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد بیرینگ فسفر- برنز تنش ناشی بارگذاری غیر مرکزی را جذب کرده و از ساییدگی شفت در سیکل های بالا جلوگیری می کند جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند سایش، بیش از حد گسترش یا انفجار پلو نرو مسدود کردن و یا قارچ بالا پایان.در نتیجه، جک انرپک هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت جک هیدرولیک، عملیات بدون دردسر می باشد.

جک 57-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا سیلندرهای هیدرولیکی با کاربردی عمومی می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد بیرینگ فسفر- برنز تنش ناشی بارگذاری غیر مرکزی را جذب کرده و از ساییدگی شفت در سیکل های بالا جلوگیری می کند جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند سایش، بیش از حد گسترش یا انفجار پلو نرو مسدود کردن و یا قارچ بالا پایان.در نتیجه، جک انرپک هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت جک هیدرولیک، عملیات بدون دردسر می باشد.

جک 59-RC

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا سیلندرهای هیدرولیکی با کاربردی عمومی می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد بیرینگ فسفر- برنز تنش ناشی بارگذاری غیر مرکزی را جذب کرده و از ساییدگی شفت در سیکل های بالا جلوگیری می کند جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند سایش، بیش از حد گسترش یا انفجار پلو نرو مسدود کردن و یا قارچ بالا پایان.در نتیجه، جک انرپک هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت جک هیدرولیک، عملیات بدون دردسر می باشد.

جک RC-51

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC-55 انرپک ENERPAC مدل جک : RC-55 تناژ جک : 5 تن طول جک : 215 میلیمتر کورس جک : 127 میلیمتر قطر جک : 38 میلیمتر پمپ مورد نیاز : P-39 جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند شرکت انرپک جک های هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت و کارای اسان ان باعث سهولت در انجام کارها می شود.

جک RC-55

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC-55 انرپک ENERPAC مدل جک : RC-55 تناژ جک : 5 تن طول جک : 215 میلیمتر کورس جک : 127 میلیمتر قطر جک : 38 میلیمتر پمپ مورد نیاز : P-39 جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند شرکت انرپک جک های هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت و کارای اسان ان باعث سهولت در انجام کارها می شود

جک RC-108

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC-108 انرپک ENERPAC مدل جک : RC-108 تناژ جک : 10 تن طول جک : 298 میلیمتر کورس جک : 203 میلیمتر قطرجک : 57 میلیمتر پمپ مورد نیاز : P-39 جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند شرکت انرپک جک های هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت و کارای اسان ان باعث سهولت در انجام کارها می شود

جک RC-102

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC-102 انرپک ENERPAC مدل جک : RC-102 تناژ جک : 10 تن طول جک : 121 میلیمتر کورس جک : 54 میلیمتر قطر جک : 57 میلیمتر پمپ مورد نیاز : P-39 جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند شرکت انرپک جک های هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت و کارای اسان ان باعث سهولت در انجام کارها می شو

جک RC-53

برای سفارش محصول تماس بگیرید

جک هیدرولیکی RC انرپک(hydraulic Cylinders Single-Acting enerpac ): ساخت کشور آمریکا می باشد ظرفیت از ۵-۹۵ تن می باشد و کورس ۱۶-۳۶۲ میلی متر و طراحی منحصر به فرد جک انرپک هیدرولیکی RC دارای طراحی ارگونومیک گلویی و شفت رزوه شده و سوراخ هایی جهت نصب بر روی پایه های کلیه مدل ها و قابل استفاده در تمام وضیعت ها به صورت عمودی و افقی و در وضعیت های شیب دار جک هیدرولیکی RC انرپک دارای حامل های شیاردار سخت کاری شده GR2 بلبرینگ است فن آوری GR2 منحصر به فرد است طراحی منحصر به فرد بر روی RC-Series DUO سیلندرهایی که بار غیر عادی را جذب می کنند برای محافظت از سیلندر خود را در مقابل فشارها تأکید می کند شرکت انرپک جک های هیدرولیکی DUO سری RC ارائه می دهد که عمر طولانی مدت و کارای اسان ان باعث سهولت در انجام کارها می شود